ANBI informatie

--- This pages provides information for the Public Benefit organisation (PBO) status, in Dutch called ANBI. This pages is meant for the Dutch government and is therfore in Dutch. ---

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden ten behoeve van de ANBI-status die TINT heeft. Deze status houdt in dat de Belastingdienst een organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze status kunnen donateurs hun schenkingen aan TINT aftrekken van de belastingen. Ook hoeven wij daardoor geen schenkbelasting te betalen, waardoor alle schenkingen in zijn geheel ten goede komen voor het werk wat wij doen om studenten te ondersteunen. 

Algemene informatie

Naam instelling

Stichting TINT Eindhoven


Email

info@tint-eindhoven.nl


Rekeningnummer

NL93 TRIO 0338 4996 52 ten name van Stichting TINT Eindhoven


Adres

Grondheuvel 20

5685 AV, Best


Rechtspersonen en Samenwerkings-verbanden informatie nummer (RSIN)

857020262Missie

TINT biedt studenten van de TU/e (BSc, MSc, PhD, PDEng en Postdoc), Fontys Hogescholen

en Design Academy Eindhoven de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op het gebied van

zingeving, levensvragen, spiritualiteit, compassie, verbinding en persoonlijke ontwikkeling.

TINT wil studenten helpen te ontdekken wie ze zijn en willen worden, om te gaan met

uitdagingen die op hun pad komen en te onderzoeken wat belangrijke waarden in hun

leven zijn.

 

Voor de TU/e-gemeenschap stelt TINT zich daarnaast als doel om de ontwikkeling van

de community op de campus te versterken door het verbinden van mensen en groepen

rond persoonlijke thema’s uit het leven van studenten. TINT heeft hierbij in het bijzonder

aandacht voor verbinding met internationale studenten en wil de kans verkleinen dat

studenten buiten alle netwerken vallen. Daarnaast draagt TINT bij aan de vorming van

de community door het verbinden en stimuleren van samenwerking tussen organisaties

die werken op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, zingeving, religie en een

multiculturele community. TINT werkt hierbij vanuit een multireligieus en multicultureel

perspectief.


Beleidsplan in het kort

Download
Beleidsplan
TINT Beleidsplan 2021-2024.pdf
Adobe Acrobat Document 444.1 KB

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) bestuurders.

Willem Mak

Voorzitter

Hein Otto Folkerts

Secretaris

Tony Williams

Penningmeester

Dione van Noort

Bestuurslid

Mihaela Niculescu

BestuurslidBeloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Onze uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in onze jaarverslagen

TINT Eindhoven

Eindhoven University of Technology

Atlas building, 2nd floor

Groene Loper 3

5612 AE Eindhoven

 

info@tint-eindhoven.nl

Follow our socials to stay up-to-date:

Or subscribe to our newsletter