ANBI informatie

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden ten behoeve van de ANBI-status. Deze status houdt in dat de Belastingdienst een organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). [TINT voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een "algemeen nut beoogde instelling", oftewel ANBI.] Door deze goedkeuring kunnen donateurs hun schenkingen aan TINT aftrekken van de belastingen. Ook hoeven wij daardoor geen schenkbelasting te betalen, waardoor alle schenkingen in zijn geheel ten goede komen voor het werk wat wij doen om studenten te ondersteunen. 

Algemene informatie

Naam instelling

Stichting TINT Eindhoven


Email

info@tint-eindhoven.nl


Adres

Eindhoven University of Technology

Atlas, 2e verdieping

Groene Loper 3

5612 AE Eindhoven


Informatie nummer (RSIN) / Fiscaal nummer

[insert number]Rechtpersonen en Samenwerkingsverbanden

Geen idee


Missie

TINT biedt studenten van de TU/e (BSc, MSc, PhD, PDEng en Postdoc), Fontys Hogescholen

en Design Academy Eindhoven de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op het gebied van

zingeving, levensvragen, spiritualiteit, compassie, verbinding en persoonlijke ontwikkeling.

TINT wil studenten helpen te ontdekken wie ze zijn en willen worden, om te gaan met

uitdagingen die op hun pad komen en te onderzoeken wat belangrijke waarden in hun

leven zijn.

 

Voor de TU/e-gemeenschap stelt TINT zich daarnaast als doel om de ontwikkeling van

de community op de campus te versterken door het verbinden van mensen en groepen

rond persoonlijke thema’s uit het leven van studenten. TINT heeft hierbij in het bijzonder

aandacht voor verbinding met internationale studenten en wil de kans verkleinen dat

studenten buiten alle netwerken vallen. Daarnaast draagt TINT bij aan de vorming van

de community door het verbinden en stimuleren van samenwerking tussen organisaties

die werken op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, zingeving, religie en een

multiculturele community. TINT werkt hierbij vanuit een multireligieus en multicultureel

perspectief.


Beleidsplan in het kort

Bla


Bestuur

Willem Mak

Voorzitter

Hein Otto

Secretary

Tony Williams

Penningmeester

Dione van Noort

Communicatie manager

Mihaela

HR managerBeloningsbeleid


Verslag uitgeoefende activiteiten

Onze uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in onze jaarverslagen


Financiële verantwoording

Bla

TINT Eindhoven

Eindhoven University of Technology

Atlas building, 2nd floor

Groene Loper 3

5612 AE Eindhoven

 

info@tint-eindhoven.nl

Follow our socials to stay up-to-date:

Or subscribe to our newsletter